Cuadrante_13

Xaneiro 2006

 

 

Un retrato de Valle-Inclán a través de dos entrevistas olvidadas (1921-1925)

Javier Serrano Alonso

Pp. 5-26

Cuadrante_13_01_Serrano_Un_retrato_de_Valle-Inclan

 

 

Valle-Inclán e o discurso histórico Murguiano (I)

Francisco Xavier Charlín Pérez

Pp. 27-50

Cuadrante_13_02_Charlin_Valle-Inclan_e_o_discurso_historico_murguiano

 

 

Valle-Inclán desde EEUU

Jesús Blanco García

Pp. 51-64

Cuadrante_13_04_Castro_Sobre_o_viño_e_outros_excitantes

 

 

[Textos recuperados]

Hispanidad de Valle-Inclán

Rafael Dieste

Pp. 83-89

Cuadrante_13_05_Dieste_Hispanidad_de_Valle-Inclan