Cuadrante 01

Xuño 2000

 

Un home do XIX: Don Ramón del Valle‐Inclán Bermúdez

Presentación

Gonzalo Allegue

Pp. 5-6

Cuadrante_01-_01_Allegue_Presentacion

 

 

Un adverbio moi expresivo

Xosé Luis Axeitos Agrelo

Pp. 7-11

Cuadrante_01-_02_Axeitos_Un_adverbio_moi_expresivo

 

 

¿Quién fue don Ramón del Valle Bermúdez?

Gonzalo Allegue

Pp. 12-21

Cuadrante_01-_03_Allegue_Quien_fue_Valle_Bermudez

 

 

Notas literario‐etnográficas arredor da Arousa de Valle Bermúdez

Xosé Manuel Cerviño

Pp. 22-28

Cuadrante_01-_04_Cervino_Notas_literario-etnograficas

 

 

Relacións entre Manuel Murguia e Ramón del Valle‐Inclán Bermúdez

Alfonso Mato

Pp. 29-32

Cuadrante_01-_05_Mato_Relacions_entre_M_Murguia_e_R_del_Valle-Inclan

 

 

Os textos de Ramón del Valle Bermúdez: Reseña e análise

Xaquín Núñez Sabarís

Pp. 33-43

Cuadrante_01-_06_Nunez_Os_textos_de_Ramon_del_Valle

 

 

O ferrocarril compostelano e Ramón del Valle Bermúdez

Anselmo Menéndez Villalva, Francisco Xavier Charlín Pérez

Pp. 44-57

Cuadrante_01-_07_Charlin_e_Menendez_O_ferrocarril_compostelano

 

 

Valle Bermúdez y la revolución del 68

Víctor Viana

Pp. 58-64

Cuadrante_01-_08_Viana_Valle_Bermudez_y_la_revolucion_del_68

 

 

Valle Bermúdez, político municipal

Xosé Lois Vila Fariña

Pp. 65-70

Cuadrante_01-_09_Vila_Valle_Bermudez_politico_municipal

 

 

Ramón del Valle

Elisardo Barreiro

Pp. 71-72

Cuadrante_01-_10_Barreiro_Ramon_del_Valle