Cuadrante 05

Xuño 2002

 

Preitos e revoltas na Galicia de Valle‐Inclán

Francisco Xavier Charlín Pérez

Pp. 5-36

Cuadrante_05-_01_Charlin_Preitos_e_revoltas

 

 

Aproximación al carlismo en O Salnés durante la 1ª Guerra Carlista: (1834‐1840)

Santiago Padín Riveiro

Pp. 37-49

Cuadrante_05-_02_Padin_Aproximacion_al_carlismo_en_O_Salnes

 

 

Epistolario entre Valle‐Inclán y Tanis de la Riva

Ramón Torrado López, Víctor Viana

Pp. 50-59

Cuadrante_05-_03_Viana_e_Torrado_Epistolario_entre_Valle-Inclan_y_Tanis_de_la_Riva

 

 

[Textos recuperados]
La terrible infancia de Valle

Evaristo Correa Calderón

Pp. 65-79

Cuadrante_05-_04_Correa_La_terrible_infancia_de_Valle