Vilanova de Arousa

Asamblea Xeral Xaneiro 2018

Estimado/a socio/a:

O presidente da A.C. Amigos de Valle-Inclán, de acordo co establecido nos seus estatutos, convocao a Asemblea Xeral Ordinaria que terá lugar o sábado, 13 de xaneiro de 2018, na sede da Asociación (Pr. Dos Olmos, 9 –baixo Dta.), as 11:30 horas en primeira convocatoria e ás 12:00 horas en segunda convocatoria, para tratar os seguintes puntos da orde do día:

  • Lectura e aprobación –se procede- da acta da última asemblea
  • Estado de contas a 31 de decembro de 2017
  • Elección de nova Xunta Directiva
  • Rogos e preguntas.

Dado a importancia dos temas a tratar, e moi importante a súa asistencia.

Un saúdo,

Vilanova de Arousa, 27 de decembro de 2017Vilanova de Arousa, 27 de decembro de 2017