Cuadrante_14

Xuño 2007

 

Valle-Inclán e o discurso histórico murguiano (II)

Francisco Xavier Charlín Pérez

Pp. 5-48


 

 

La presencia de Valle-Inclán en «el Gran Bufón», una revista literaria de principios de siglo

Sandra Domínguez Carreiro

Pp. 49-59


 

 

A obra de Valle-Inclán, fonte de inspiración musicalpapeletas para un catálogo de compositores (II)

Fernando López-Acuña López

Pp. 60-111


 

 

[Textos recuperados]

Galicia y Valle-Inclán

Francisco Fernández del Riego

Pp. 125-149