Cuadrante 02

Xuño 2001

 

Valle‐Inclán: sobre o entorno familiar e físico

D. Ramón del Valle Bermúdez, home íntegro e liberal

Xosé Luis Axeitos Agrelo

Pp. 3-22

Cuadrante_02-_01_Axeitos_D_Ramon_del_Valle_Bermudez

 

 

A Rúa Nova: crónica familiar

Gonzalo Allegue

Pp. 23-34

Cuadrante_02-_02_Allegue_A_Rua_Nova

 

 

Valle‐Inclán en Cambados

Víctor Viana

Pp. 35-58

Cuadrante_02-_03_Viana_Valle-Inclan_en_Cambados

 

 

O Salnés: un escenario na obra de Valle‐Inclán

Francisco Xavier Charlín Pérez

Pp. 59-75

Cuadrante_02-_04_Charlin_O_Salnes_un_escenario

 

 

Un trozo de la vida de Valle: carta a Pastor Pombo

Manuel Longa Pérez

Pp. 76-78

Cuadrante_02-_05_Longa_Un_trozo_de_la_vida

 

 

Paisaje, patrimonio y literatura: Los caminos de Valle‐Inclán

Ana Santorun Ardone

Pp. 79-86

Cuadrante_02-_06_Santorum_Paisaje_patrimonio_y_literatura